När barnen har det svårt i skolan

Skolan ställer högre och högre krav på sina elever och betyg kommer i allt lägre ålder numer. Samtidigt skär skolor ner på personal och kan inte längre tillgodose den extra tiden en del elever har behov av. Har man väl börjat halka efter i ett eller flera ämnen kan det vara svårt att själv komma vidare. Även föräldrar kan ha svårt att stötta på bästa sätt med läxor och annat. Det finns nu ett sätt för dessa elever att få läxhjälp och det är genom via Smartstudies.se. Varje elev får här den exakta hjälp de behöver med just de ämnen som de behöver komma ikapp med. Barnen får en egen coach som ser till att lägga upp en anpassad studieplan och sätta mål som ska nås. Med expertis inom matematik, studieteknik och motivation samt andra ämnen så kommer Smartstudies se till att du som elev, eller du som har barn som behöver hjälp, får just detta.

Smartstudies och läxhjälp

Läxhjälp fungerar på detta vis:

  • Läxhjälp i hemmet –barnen får hjälp i hemmet eller ett bibliotek nära dem, på de tider de kan
  • Hjälp med ämnen som fysik, kemi, biologi och språk
  • Lektioner på 90 eller 120 minuter, veckovis, eller timmar vid behov
  • Tillgång till kompententa lärare
  • Utvecklingsrapporter

Börja studera med Smartstudies

SmartStudies finns i flera av Sveriges städer och de undervisar i många skolämnen. Besök deras hemsida för att ta del av utförligare information om vad de kan erbjuda just er inom läxhjälp.

12 Aug 2015