För den som gillar Soundtracks

Gillar du filmer? Blir du berörd av dem och tänker på det du sett flera dagar efteråt? Då kanske du gillar flera av de Soundstracks som kommer med filmerna? Här bjuds på en mix av den mest känslosamma musiken från flera kända filmer. Kan du gissa vilken film musiken hör? Lycka till!

 

2 Sep 2017